вихід летких речовин

вихід летких речовин
выход летучих веществ - yield of volatiles - Gehalt an flülchtigen Bestandteilen - показник якості та структурних особливостей твердих горючих копалин (ТГК), що враховується при визначенні їх раціонального пром. використання. Характеризує кількість термічно нестабільних атомних угруповань в ТГК. Леткі речовини - газоподібні і пароподібні продукти, що виділяються при нагріванні горючих копалин. Експериментальні умови визначення В.л.р. стандартизовані. В Україні стандартом передбачено нагрівання наважки (1 г) в порцеляновому тиглі з кришкою протягом 7 хв. В заздалегідь розігрітій до 850 50оС муфельній чи тигельній печі. В.л.р. знаходять як відношення маси летких речовин до одиниці маси сухого палива (у %). В розрахунку на сухий беззольний стан палива Vdaf характеризує склад і ступінь вуглефікації. Зі збільшенням ступеня вуглефікації В.л.р. зменшується. Для торфу Vdaf складає бл. 70%, для горючих сланців - 70-85%, для бурого вугілля: гумусового - 60-33%; ліптобіолітового - 60%; сапропелітового - 66-86%; кам. вугілля 50-8%, антрацитів 9-2%. Донецьке вугілля кам’яне - 44-9%. Величина Vdaf використовується як один з осн. параметрів класифікацій кам. вугілля на марки; для класифікації антрацитів визначається об'ємний В.л.р. - об'єм газів розкладання одиниці маси антрациту Vdaf м3/кг. Аналіз вуг. на Vdaf проводиться на пробах з зольністю не вище 10%. Властивість твердих нелетких залишків, які утворюються при визначенні В.л.р. з ТГК тигельним методом, залежить від природи і ступеня вуглефікації. Ці залишки класифікують на: порошкоподібні, неспечені, злиплі, слабкоспечені, спечені, сплавлені, неспучені, спучені, дуже спучені. З торфу, бурого вугілля і антрацитів утворюються неспечені порошкоподібні тверді нелеткі залишки. З кам’яного вугілля неспечені тверді залишки дають пісне, а також деякі види довгополуменевого вугілля. Кам’яне вугілля решти марок утворює корольки різних типів. Сапропелітове та ліптобіолітове вугілля, малозольні горючі сланці утворюють спечений тигельний кокс. Зовсім не спікаються фюзиніти (інертиніти). Вітриніти утворюють тверді нелеткі залишки, в яких спікливість, сплавленість та спученість змінюються за кривою з максимумом для вугілля марок К та Ж. У пісному та довгополуменевому вугіллі, а також в антрацитах вітриніти не спечені. Лейптиніт (екзиніт) у вугіллі марок Д, Г і Ж утворює завжди спечені тверді нелеткі залишки, часто сплавлені, але не спучені. Таким чином, чим більше у вугіллі вітриніту та лейптиніту і менше фюзиніту, тим краща його спікливість. При коксуванні і напівкоксуванні викопного вугілля, в процесі терміч. обробки горючих сланців леткі речовини вловлюються і використовуються як цінна хім. сировина. Див. також леткі речовини. В.І.Саранчук.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "вихід летких речовин" в других словарях:

  • класифікація вугілля — классификация углей coals classification Kohlenklassifikation – здійснюється за генетичними і технологічними параметрами, крупністю, збагачуваністю, петрографічним складом тощо. Розрізняють генетичні, хіміко технологічні, промислові та змішані… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вугілля викопне — уголь ископаемый fossil coal (mineral) fossile Kohle тверда горюча копалина органічного походження. Утворилося переважно з рослинних решток. Колір від бурого до чорного. Густина 0,92…1,7, твердість 1…3. Виділяють гумоліти (вугілля кам’яне,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вугілля кам'яне — уголь каменный black, bitouminous, mineral coal *Steinkohle тверда горюча корисна копалина рослинного походження, різновид вугілля викопного, проміжний між бурим вугіллям і антрацитом. Щільна порода чорного, іноді сіро чорного кольору. Блиск… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гідроґенізація — гидрогенизация hydrogenation Hydrogenisation, Hydrierung, Kohlenverflüssigung приєднання водню до простих та складних речовин при наявності каталізаторів. Гідрогенізацію застосовують у виробництві аміаку, метилового спирту, моторного палива тощо …   Гірничий енциклопедичний словник

  • горючі сланці — горючие сланцы **petroliferous shale; oil (bituminous) shale *Brennschiefer, Ölschiefer тверда горюча корисна копалина, осадова (глиниста, вапнякова та піщаниста) гірська порода карбонатно глинистого (мергелистого), глинистого або крем янистого… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вугілля коксівне — уголь коксующийся coking coals Kokskohle вугілля кам яне сер. стадій вуглефікації, з якого в умовах пром. коксування в сумішах (шихтах) з інш. вугіллям або без змішування отримують кокс. В.к., на відміну від інш. кам. вугілля, при нагріванні вище …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вуглефікація — углефикация coаlification *Inkohlung, Kohlenbildung, Kohlung природний процес структурно молекулярного перетворення (метаморфізації) органічної речовини вугілля під впливом високого тиску та температур. В. фаза вуглеутворення, в якій похований в… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • куронгіт — куронгит coorongite Coorongit різновид сапропелей, продукт субаерального перетворення матеріалу водоростей Elaeophytoa coorongiana Thiess. Склад органіч. маси (%): С 79,7; Н 12,0; N 0,7; S 0,1; О 7,5. Вихід летких речовин 75% на органіч. масу. За …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»